Privacyverklaring

Privacyverklaring van Buijk Consultancy B.V.

Wanneer u ons mailt, schrijft of belt, ontvangen wij enkele persoonsgegevens van u. Het zijn er niet veel, maar wij bewaren en verwerken die gegevens wel. In deze privacyverklaring kunt u lezen waarom dat gebeurt, wat er met die gegevens gebeurt en hoe u ze kunt laten aanpassen of verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken uw persoonsgegevens zodra u contact met ons opneemt. Het gaat daarbij om uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u ons geeft, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen.

Wat doen wij niet met uw gegevens?
Wij verkopen uw gegevens niet en geven ze niet door aan anderen. Ook gebruiken we ze niet om uitgebreide profielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat wij geen gebruik maken van computerprogramma’s of computersystemen waar geen mens meer aan te pas komt. Alleen wij hebben toegang tot uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Wel zijn wij als ondernemers wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Wij hebben alle normale, passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan.

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Natuurlijk kunt u uw persoonsgegevens inzien en laten corrigeren of verwijderen. Neem dan contact met ons op.

 

Het is mogelijk dat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden persoonsgegevens van anderen inzien, bijvoorbeeld bij werkzaamheden met gegevensbestanden. Wij zullen uiteraard niets met die gegevens doen en willen daar graag, ter onderbouwing van onze integriteit, ten behoeve van onze opdrachtgevers, nauwlettende verklaringen voor ondertekenen.